Svenska Förläggareföreningen, SvF, är de svenska bokförlagens branschorganisation. Vi arbetar för en öppen och fri bokmarknad med största möjliga utrymme för förlag att etableras och utvecklas.

Nyheter

Bokförsäljningen ökade under årets första fyra månader

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig. Ökningen är störst i dagligvaruhandeln, motsvarande 13,9 procent.  

BLI MEDLEM

Bli medlem

REDAN MEDLEM?

Bli medlem