Åsiktsbank

Åsiktsbank

I åsiktsbanken kan du läsa om vilka våra viktiga frågor är. Vi arbetar aktivt för att hos politiker, myndigheter, organisationer och media bevaka och driva medlemsförlagens intressen.

Våra viktigaste ställningstaganden

Upphovsrätten

Vi arbetar för att stärka upphovsrättens ställning.  Upphovsrätten är en förutsättning för en professionell bokmarknad där upphovsmän och förlag, de som gör den ekonomiska investeringen i utgivningen, får betalt för sitt arbete. Vi arbetar aktivt för att minska illegal bokpublicering. Detta gör vi genom att skaffa oss god kunskap om hur omfattande denna publicering är, informera våra medlemmar och vidta de rättsliga åtgärder vi finner nödvändiga. Den snabba digitala utvecklingen gör det särskilt angeläget att diskutera vikten av en stark upphovsrätt i den digitala miljön och upphovsrättens roll vid digital utgivning.

Bokens digitalisering

Vi verkar för att alla böcker, oavsett format, ska omfattas av låg moms. Idag har alla fysiska bokformat 6 % moms, medan momsen på nedladdningsbara och strömmande böcker är 25 %. Detta faktum leder förstås till att konsumentpriserna blir högre än de annars skulle vara och konkurrensen från e-boksutlåningen på biblioteken – och de illegalt publicerade böckerna – på så sätt mycket hård.

Vi arbetar för att frågan om hur förlagens försäljning av e-böcker till biblioteken och bibliotekens utlåning av dessa ska ske ska lösas. Vi vill att ett rikt utbud av böcker i alla olika format ska finnas på de svenska folkbiblioteken. E-boksmarknaden är dock fortfarande mycket liten och investeringsviljan från förlag och författare fortfarande inte självklar. Vi önskar se att den kommersiella marknaden får chans att etableras och ta fart. Den modell som används idag för bibliotekens utlån av e-böcker, ”Elib-modellen”, har från både biblioteks- och förlagshåll kritiserats för att inte vara optimal. Vi rekommenderar istället ”Biblioteksmodellen”, som på samma sätt som den modell som idag används för tryckta böcker och ljudböcker, tar hänsyn både till bibliotekens förutsättningar och till att möjligheterna att etablera en kommersiell marknad tillvaratas.

Freedom to publish

Vi engagerar oss för yttrande- och tryckfriheten. Genom brev och uppvaktningar uppmärksammar vi fall där förläggare och författare i olika länder förföljs och utsätts för kränkande rättsliga åtgärder. Vårt engagemang kanaliseras framför allt genom International Publishers Association, IPA, och dess Freedom-to-Publish Committee.

Boken och läsandet

Vi vill bidra till ökad och breddad läsning. Det gör vi bland annat genom att noga följa utvecklingen på området, bjuda in forskare och andra som kan ge oss värdefull information och diskutera hur förlagen kan bidra till en gynnsam utveckling. Föreningen vill varje år sätta fokus på de allra bästa svenska böckerna. Det gör vi genom att varje år dela ut Augustpriset i tre kategorier. Genom Lilla Augustpriset vill vi uppmuntra ungdomar till eget skrivande. Föreningen stödjer också andra läsinitiativ som t ex. Berättarministeriet och Teskedsorden.

 

Böcker i olika format. Böckerna på bilden har olika momssatser. Den tryckta boken, ljudboken på cd-skivan och ljudboken på minneskortet har 6 % moms, medan e-boken har 25 % moms.

En viktig del i vårt påverkansarbete är att delta i det offentliga samtalet i media. Här finns våra debattartiklar samlade.

Varje år besvarar föreningen ett stort antal utredningsremisser och departementsskrivelser, främst inom kulturområdet och det upphovsrättliga området. Se våra remissvar här.

I Faktabanken hittar du våra rapporter som vi publicerar löpande i olika aktuella ämnen.