Bokförlaget Fischer & Co

Bokförlaget Fischer & Co

Fischer & Co ingår sedan år 2007 i förlagsgruppen Lind & Co. Fischer & Co:s utgivning domineras av facklitteratur, främst historia och militärhistoria.

Bokförlaget Fischer & Co
Box 2036, 103 11 STOCKHOLM
Besöksadress Svartmangatan 18
Telefon 08-643 38 46
Fax 08-643 38 98
bokforlaget@fischer-co.se
www.fischer-co.se