Understöds- och Utbildningsfonden

Understöds- och Utbildningsfonden

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond delar årligen ut bidrag för olika ändamål inom bokbranschen.

Dessa medel ges huvudsakligen i form av understöd till behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa vilka varit anställda i bokhandel eller på bokförlag samt som utbildningsbidrag till den breda branschutbildning som anordnas inom Bokhandelsskolan och Förlagsklubben.

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Förläggareföreningen eller Svenska Bokhandlareföreningen, alternativt som är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av nämnda föreningar. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd.

Branschutbildning som anordnas av Bokhandelsskolan och Förlagsklubben subventioneras genom anslag från Understödsfonden. 

I begränsad omfattning kan bidrag beviljas för individuella stipendier till anställda inom bokhandel och bokförlag. 

Individuella stipendier är avsedda för branschstudier som har ett direkt samband med yrkesverksamhet inom bokhandel eller bokförlag och som är av värde för stipendiatens aktuella och möjliga framtida arbete inom bokbranschen. Även frilansare med regelbundna uppdrag inom förlag eller bokhandel är berättigade att söka stipendier.

Stipendier beviljas dock inte sådan verksamhet som normalt skall betalas av arbetsgivaren eller för grundutbildning av mer generell natur. Inte heller ges stipendier för mässbesök eller till aktiviteter som bedöms ha ett alltför litet utbildningsinnehåll.

För kurser vid Bokhandelsskolan och inom Förlagsklubben, som redan är subventionerade av Understödsfonden, utgår i regel inga stipendier.

Ordföranden för fonden är Kristina Rennerstedt och sekreterare är Marianne Öjestål. Svenska Förläggareföreningen representeras av Kerstin Kyhlberg Engvall, Bertil Wahlström och Kristina Ahlinder.

Närmare upplysningar om understöd och stipendieansökningar lämnas av Marianne Öjestål.

Här kan du läsa mer om Understödsfonden. 

Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond
c/o Marianne Öjestål
Skönviksvägen 256
122 42 Enskede
Tel: 070-764 02 42
E-post: marianne.ojestal@forlaggare.se