Adam Helms boksamling och ”The Adam Helms’ Lecture”

Adam Helms boksamling och ”The Adam Helms’ Lecture”

Adam Helms boksamling, skapad av förläggaren Adam Helms (1904–1980), är en unik samling böcker och andra tryckta verk inom ämnesområdet nordisk bokbranschhistoria.

Svenska Förläggareföreningen förvärvade Adam Helms samling 1983 med syftet att bevara och hålla ihop samlingen. För att på bästa sätt tillgodose detta syfte deponerades samlingen 1987 hos Stockholms universitetsbibliotek.

”The Adam Helms’ Lecture” arrangeras varje vår av Förläggareföreningen i samarbete med Stockholms universitetsbibliotek. Föreläsningarna hålls av internationellt intressanta personer i bokbranschen.

En referensgrupp ansvarar för arbetet med samlingen och föreläsningsserien. I gruppen ingår Susanna Romanus, ordförande, Petra Söderlund, Lennart Palmqvist, Pamela Schultz Nybacka, Leif Friberg, Camilla Smith, Annika Zachrisson och, som representant för Förläggareföreningen, Richard Herold.

Läs mer om samlingen och föreläsningarna här.