Adam Helms Lecture: Per I. Gedin

Adam Helms Lecture: Per I. Gedin

I år hålls en digital föreläsning av Per I. Gedin, som talar under rubriken "De två kulturerna". 

Föreläsningen handlar om hur finkulturen och populärkulturen förhåller sig till varandra. Efter följer ett samtal mellan Per I. Gedin och Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap. 

Föreläsningen hålls via Zoom
Anmäl dig till evenemang@ub.uu.se 

Datum: 
4 sep, 16:00