Adam Helms Lecture: jubileumsföreläsning av Kjell Westö

Adam Helms Lecture: jubileumsföreläsning av Kjell Westö

I år hålls en jubileumsföreläsning av Kjell Westö under rubriken "Från Tipp-Ex till iCloud eller Mina trettio år mellan elitismens Skylla och kommersialismens Karybdis"

Tid: Torsdag 5 september kl. 17.00 –18.00

Plats: Ihresalen, Engelska parken, Uppsala universitet

Efter föreläsningen hålls en mottagning på Carolina Rediviva.

Vill du åka abonnerad buss till och från Stockholm och/eller delta i mottagningen: anmälan till evenemang@ub.uu.se senast 26/8.

I samband med Svenska Förläggareföreningens 175-årsjubileum donerades Adam Helms samling till Uppsala universitetsbibliotek. Därmed flyttade även värdskapet för The Adam Helms Lecture till Uppsala.

Mer information hittar du på www.ub.uu.se/helms

Datum: 
5 sep, 17:00 - 18:00