Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag

Albert Bonniers Förlag grundades 1837 och har sedan dess haft tyngdpunkten i sin utgivning på skönlitteratur. Idag ger förlaget ut allt från svensk poesi och prosa, utländska underhållningsförfattare till memoarer, biografier och reportageböcker.

 

Albert Bonniers Förlag AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 56
Telefon 08-696 86 20
info@abforlag.bonnier.se
www.albertbonniersforlag.se