Astrid Lindgren Text

Astrid Lindgren Text

Astrid Lindgren Text (tidigare Salikon Förlag) ger ut böcker och texter av och om Astrid Lindgren som inte är barn- och ungdomslitteratur. Vi verkar för att fördjupa och bredda kunskapen om, och den offentliga bilden av, Astrid Lindgren. Astrid Lindgren Text ingår i samma koncern som Astrid Lindgren Aktiebolag, som äger och förvaltar alla Astrid Lindgrens rättigheter världen över.

Astrid Lindgren Text AB
Stockholmsvägen 33, 3 tr
181 33 Lidingö
Telefon 08-12 20 25 00
info@astridlindgren.se
astridlindgrentext.se