Axiell Media

Axiell Media

Vi gör det enkelt för dina läsare att köpa, låna, läsa och lyssna på digital böcker. Vi producerar, kvalitetssäkrar och distribuerar digitala böcker i alla kanaler och utvecklar nya marknadsplatser till morgondagens köpare.

Axiell Media
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm
Växel: +46 (0)8 586 390 00
axiellmedia@axiell.com
www.axiellmedia.com