Berghs Förlag

Berghs Förlag

Berghs Förlag är ett fristående förlag med en kvalitetsinriktad utgivning för barn och ungdom. Vi ger ut allt från pekböcker för de allra minsta till romaner för ungdomar som redan är vuxna. Vi ger också ut hobbyböcker för barn och vuxna.

Berghs Förlag AB
Box 45084
104 30 STOCKHOLM
Besöksadress: Observatoriegatan 10, 113 29 Stockholm
Telefon 08-31 65 59
Fax 08-32 77 45
info@berghsforlag.se
www.berghsforlag.se