Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i Förläggareföreningen får du och ditt förlag inte bara ta del av en rad förmåner, utan du stöttar också föreningens arbete för alla förlags gemensamma bästa och får möjlighet att påverka viktiga branschfrågor. 

Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Huvudsyftet är att främja medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen arbetar för en öppen och fri bokmarknad med största möjliga utrymme för förlag att etableras och utvecklas samt för en stark upphovsrätt, det fria ordet och grundläggande demokratiska värden.

Som medlem får du och ditt förlag:

  • Fri juridisk rådgivning i frågor som rör förlagsverksamheten, såsom förlagsavtal, upphovsrätt, tryckfrihet, marknadsrätt och digital utgivning.
  • Möjlighet att fritt ta del av detaljerad bokförsäljningsstatistik, vilken föreningen utvecklat tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen. Läs mer om bokförsäljningsstatistiken här.
  • Inbjudningar till seminarier och föreläsningar i viktiga och aktuella ämnen, löpande medlemsinformation via e-post samt tillgång till medlemssidorna på föreningens hemsida, där det finns olika typer av mall- och branschavtal och annan information samlad.
  • Möjlighet att påverka i viktiga branschfrågor och att knyta värdefulla kontakter.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna föreningens direktör Kristina Ahlinder för mer information via kristina.ahlinder@forlaggare.se eller 070-769 84 45. 

Vidare information om föreningen och vårt arbete hittar du här.

Läs också gärna intervjun med Pia Printz där hon förklarar vilka fördelar hon ser med att vara medlem och varför hon anser att medlemskap är viktigt.

Här hittar du ytterligare information om våra viktiga frågor och här hittar du statistik och annan information om bokbranschen.

Vill du bli medlem?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur föreningen fungerar och om vårt avgiftssystem. Läs också våra stadgar, som finns här. Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan ska innefatta:

  1. presentation av förlaget: antal anställda, omsättning etc.
  2. beskrivning av förlagets utgivning och verksamhet.
  3. registreringsbevis från Bolagsverket.
  4. intyg om att förlaget tagit del av föreningens stadgar och avgiftssystem.

Ansökan ska ställas till föreningens styrelse.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Svenska Förläggareföreningen 
Drottninggatan 97
113 60 STOCKHOLM
Telefon: 08-736 19 40
E-post: info@forlaggare.se