Bokförlagens försäljning minskade med 4 % under 2014

Bokförlagens försäljning minskade med 4 % under 2014

Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat, mellan 2013 och 2014 med 4 %. Främst är det de senaste årens strukturförändringar som påverkat förlagens försäljning negativt. 

Pocketställets konkurs sätter spår, men också sammanslagningen mellan Akademibokhandeln och Bokia, som inneburit dels ett annat inköpsförfarande för kedjan, dels att Akademibokhandelns tidigare centrallager avvecklats så att förlagen distribuerar direkt till butik i stället, med lägre initialbeställningar som följd. Samtidigt vet vi att bokhandelns butiksförsäljning i princip var oförändrad under året (1). En del av minskningen som syns i statistiken beror också på att försäljning som tidigare gått till bokhandel, köpts in direkt av varuhusen.

Försäljningen till internetbokhandeln fortsatte att backa. Här är säkerligen de fortsatta problemen med tekniken i nya hemsidor hos delar av internetbokhandeln en bidragande orsak. Trenden med minskad försäljning till bokklubbarna fortsatte medan försäljningen till övriga återförsäljare, främst av strömmande och nedladdningsbara böcker, ökade kraftigt. Varuhusen ökade sina inköp vilket ger avtryck i statistiken, dock beror en del av den ökningen på förändrade inköpsrutiner hos ett par större aktörer.

Utlandsförsäljningen av rättigheter och svenska böcker och delupplagor på andra språk, som steg kraftigt under 2009, 2010 och 2011, fortsatte att minska. Emellertid skedde detta från en mycket hög nivå, främst kopplad till Stieg Larssons stora internationella framgångar.

Skönlitteraturen och facklitteraturen minskade försäljningsmässigt medan barn- och ungdomslitteraturen ökade. En ökning som också noterats i återförsäljarledet.(1)

Totalt sett ökade antalet nya titlar och nya upplagor under 2014. Antalet tryckta exemplar minskade med drygt 10 % medan antalet sålda exemplar minskade mer, med dryga 13 %. Förlagens ansträngningar att anpassa tryckupplagan till efterfrågan lyckades således sämre 2014 än året innan. Lagernivån var dock den lägsta på flera decennier.

Antalet nya e-bokstitlar var oförändrat jämfört med 2013 och utgjorde i ekonomiska termer fortfarande en liten del av förlagens intäkter.

Svenska Förläggareföreningens Branschstatistik, som redovisar medlemsförlagens utgivning och försäljning av allmänlitteratur, publiceras i år för 42:a året i följd.

Ladda ned rapporten i sin helhet här.

Ta också gärna del av Faktabanken, som innehåller fakta och andra statistiska uppgifter om den svenska bokbranschen. 

(1) ”Boken 2015 – marknaden, trender och analyser”, Erik Wikberg, rapport från SvF och SBF januari 2015
 
För mer information, kontakta:
Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggares.se  
Roy Rue, statistikansvarig Svenska Förläggareföreningen, 070-193 79 42, roy.rue@forlaggare.se
Håkan Köhler, statistikkommitténs ordförande, 070-624 12 34, hakan.kohler@bonnierforlagen.se  
 
Svenska Förläggareföreningens statistikkommitté:
Håkan Köhler, ordförande, Viveca Ekelund, Gert Wallin, Lena Öhman, Kristina Ahlinder, Roy Rue   

FAKTARUTA 2014
 
OMSÄTTNING
Bokförsäljningen -4 %
 
UTGIVNING
Antal nya titlar +5 %
 
SÅLDA EXEMPLAR
Sålda ex totalt -11 %
Sålda ex per titel -14 %
 
E-BÖCKER
26 % av titlarna
2 % av försäljningen (kr)
 
FYSISKA LJUDBÖCKER (på t ex CD/DVD)
3 % av titlarna
3 % av försäljningen (kr)
 
NEDLADDNINGSBARA & STRÖMMANDE LJUDBÖCKER
9 % av titlarna
4 % av försäljningen 

Nike Air Max 97