Bokförlagens försäljning minskar – formatförskjutningen genererar lägre intäkter

Bokförlagens försäljning minskar – formatförskjutningen genererar lägre intäkter

Svenska Förläggareföreningen presenterar idag statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2016. Försäljningen minskade med 4 %, och är relativt väl spridd bland medlemmarna. 

De senaste årens uppåtgående försäljningskurva är bruten, främst beroende på en formatförskjutning från tryckt till digitalt format. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen vilket slår igenom i statistiken, trots att totalt antal sålda exemplar ökar med 2,4 miljoner exemplar. 2016 ökade intäkterna från de digitala formaten med 44 % och 71 miljoner kronor till totalt 14 % (9 % 2015) av medlemmarnas totala intäkter.

Ofta påverkas den totala försäljningen av ett relativt litet antal titlars mycket stora försäljningsframgångar. Under 2016 saknades sådana exceptionella titlar. Främst påverkas varuhusen av detta, men också bokhandeln. Även de i år något mindre kommersiella vinnarna av Nobelpriset och Augustpriset genererade lägre intäkter till berörda förlag jämfört med föregående år.

Försäljningen av nya barn- och ungdomsböcker ökar medan försäljningen av nya fackböcker backar något. Skönlitteraturen visar den största förändringen i jämförelse med 2015. Försäljningen av ny utgivning av inbundna böcker minskar med 12 % i kronor räknat, medan försäljningen av nya digitala ljudböcker ökar med 39 % för skönlitteratur.

Den digitala utgivningen och försäljningen ökar kraftigt och vi kan notera att ökningen främst härrör från äldre titlar, s.k. backlist, och är särskilt påtaglig för sköntlitteraturen och barn- och ungdomsböckerna.
Det digitala formatet domineras av strömmande ljudböcker och prenumerationstjänster av olika slag. E-boken utgör fortsatt en relativt blygsam del av förlagens intäkter medan de utgör nära en tredjedel av antalet nya titlar.

Förlagens försäljning till bokhandeln backade med 9 % medan försäljningen till internetbokhandeln ökade med 2 %.

Rean betyder fortsatt mycket för bokbranschen och under de senaste tre åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt konstant. 2016 var reans andel ca 5 %.

Förlagens totala lager fortsätter att minska och under 2016 nåddes den lägsta nivån som någonsin noterats.

Om Förlagstatistiken
Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild av den svenska bokmarknaden, men vi menar att den ändå ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

Förlagsstatistiken finns att ladda ned här i PDF-format.

Läs mer om Förlagsstatistiken och annan statistik om bokbranschen på Svenska Förläggareföreningens webbplats

För mer information, kontakta:
Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se 
Roy Rue, statistikansvarig Svenska Förläggareföreningen, 070-193 79 42, roy.rue@forlaggare.se
Håkan Köhler, statistikkommitténs ordförande, 070-624 12 34, hakan.kohler@bonnierforlagen.se 

Svenska Förläggareföreningens statistikkommitté:
Håkan Köhler (ordförande), Carolina Billing, Madeleine Lawass, Annika Welinder, Lena Öhman, Kristina Ahlinder och Roy Rue
 


FAKTARUTA 2016

Omsättning
Bokförsäljningen                     - 4 %
 
Utgivning
Antal nya titlar                      + 11 %
 
Sålda exemplar, nyheter
Totalt                                      - 1 %
Sålda ex per titel                    - 11 %
 
Digitala böcker, nyheter
E-böckerna motsvarar 31 % av antal utgivna titlar och 1 % av försäljningen (kr)
Ljudböckerna motsvarar 13 % av antal utgivna titlar och 6 % av försäljningen (kr)
 
Digitala böcker (e-böcker och ljudböcker, nyheter och backlist)

Digitala böcker motsvarar 14 % (232 miljoner kr) av försäljningen


Air Jordan 30.5 Shoes