Bokförlagens försäljning till återförsäljarna ökar något men totalt sett fortsätter förlagens försäljning att backa

Bokförlagens försäljning till återförsäljarna ökar något men totalt sett fortsätter förlagens försäljning att backa

Svenska Förläggareföreningens branschstatistik publiceras nu för 41:a året i följd. Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat, mellan 2012 och 2013 dock endast med 1 %.

Försäljningen till återförsäljare, som minskat under flera år, ökade något under 2013. Om detta är ett trendbrott är för tidigt att säga. Det är främst den kraftigt ökade försäljningen till varuhus och stormarknader, närmare 50 %, som påverkar försäljningen i gynnsam riktning. Även försäljningen till den fysiska bokhandeln ökade något under året.

Försäljningen till internetbokhandeln minskade för andra året i rad. En förklaring till detta kan vara att delar av internetbokhandeln dels inte fokuserat på att ha de lägsta priserna, dels haft problem med tekniken i nya hemsidor. Försäljningen till bokklubbar har, med undantag för några få år, sjunkit stadigt sedan slutet av 1990-talet och så även under 2013. De så kallade övriga återförsäljarna ökar kraftigt. Det är i denna kategori vi hittar återförsäljare av t ex. strömmande ljudböcker och e-böcker.

Direktförsäljning till konsument och direktförsäljningen till företag och institutioner minskar för sjätte året i rad.

Utlandsförsäljningen av rättigheter och svenska böcker och delupplagor på andra språk, som steg under flera år fram till och med 2010 och som för en del förlag haft mycket stor ekonomisk betydelse, har även under 2013 sjunkit. Men alltså från en hög nivå som då framför allt var kopplad till Stieg Larssons stora internationella framgångar.

Totalt sett minskade antalet nya titlar och nya upplagor under 2013, liksom antalet tryckta och sålda exemplar. Antalet sålda exemplar i förhållande till antalet tryckta exemplar låg för 2013 på ca 75 %, en ovanligt hög siffra. Förlagen har uppenbarligen lyckats att hitta en bra balans. Detta avspeglar sig också i förlagens lager som nu är nere på den lägsta nivån sedan 2001.

Antalet e-bokstitlar fortsätter att öka men ekonomiskt utgör de fortfarande en liten andel av förlagens intäkter. Trots att de utgör 28 % av förlagens nya titlar står e-böckerna endast för 2 % av de totala intäkterna, vilket dock är en fördubbling jämfört med 2012.

Ladda ned rapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta:
Roy Rue, Svenska Förläggareföreningen, 070-193 79 42, roy.rue@forlaggare.se
Håkan Köhler, statistikkommitténs ordförande, 070-624 12 34, hakan.kohler@bonnierforlagen.se

Svenska Förläggareföreningens statistikkommitté:
Håkan Köhler, ordförande
Mikael Sellstedt
Gert Wallin
Kristina Ahlinder
Roy Rue

FAKTARUTA 2013

OMSÄTTNING
Bokförsäljningen -1 %
 
UTGIVNING
Antal nya titlar -3 %
 
SÅLDA EXEMPLAR
Sålda ex totalt -4 %
Sålda ex per titel -1 %

E-BÖCKER
28 % av titlarna
2 % av försäljningen (kr)
 
FYSISKA LJUDBÖCKER*
4 % av titlarna
3 % av försäljningen (kr)
 
NEDLADDNINGSBARA & STRÖMMANDE LJUDBÖCKER
5 % av titlarna
2 % av försäljningen

*) På t ex CD/DVD

NIKE AIR MAX