Bokförlagens utgivning och försäljning ökade under 2017

Bokförlagens utgivning och försäljning ökade under 2017

Svenska Förläggareföreningen publicerar idag statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2017. Försäljningen ökade med 3 procent, men beror i hög grad på att flera nya förlag gått med i föreningen under året. Utan dessa nya medlemmar var försäljningsökningen cirka 1 procent.

Vi kan notera att ett mindre antal titlar starkt bidrar till försäljningsökningen, till exempel titlar av David Lagercrantz, Camilla Läckberg och Dan Brown. Nyhetsfokuseringen är fortsatt stor i handeln.

Den digitala utgivningen och försäljningen ökade och den formatförskjutning från tryckt till digitalt format som vi kunnat notera under senare år fortsatte. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen än tryckta format, vilket framgår av statistiken. Det gör att trots att totalt antal sålda exemplar ökade med 3 miljoner under 2017 ökade inte intäkterna på motsvarande sätt. 2017 ökade intäkterna från de digitala formaten med 40 procent vilket är något mindre än under 2016, medan antal sålda exemplar ökade med 120 procent.

Försäljningen av nya barn- och ungdomsböcker fortsatte att öka. Inte minst i det digitala ljudboksformatet var ökningen markant; en fördubbling av försäljningen har skett sedan 2016. Försäljningen av skönlitteratur ökade. Även här härrör försäljningsökningen främst från digitala titlar. Försäljningen av nyutgivna fackböcker minskade.

– Det är positivt och väldigt viktigt att bokförlagen fortsatt går bra, även om försäljningsökningen under 2017 inte var så stor. Förlagens ekonomi påverkas starkt av formatförskjutningen från tryckta böcker till digitala. De digitala formaten genererar mindre pengar till förlagen, så även om antalet sålda exemplar ökar – vilket förstås är glädjande – så ökar inte intäkterna i samma utsträckning, säger Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen.  

Den digitala utgivningen och försäljningen ökade alltså kraftigt och kommer främst från tidigare publicerade titlar, s.k. backlist, som nu ges ut i digitala format. Det digitala formatet domineras helt av strömmande ljudböcker och prenumerationstjänster av olika slag. E-boksformatet utgör fortsatt en relativt blygsam del av förlagens intäkter medan de utgör nära en tredjedel av antalet nya titlar.

Förlagens försäljning till bokhandeln fortsatte att backa, under 2017 med 6 procent, medan försäljningen till internetbokhandeln, som främst säljer fysiska böcker, ökade med 9 procent.

Rean är fortsatt viktig för bokbranschen och under de senaste tre fyra åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt stabilt. 2017 var reans andel ca 4 procent och något mindre än 2016.

Svenska Förläggareföreningens förlagsstatistik omfattar endast medlemsförlagen. Statistiken är en förlagsstatistik och beskriver därför endast förlagens utgivning och försäljning till återförsäljare av olika slag, alltså inte hur försäljningsutvecklingen hos återförsäljarna ser ut.

Om Förlagstatistiken

Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur till olika typer av återförsäljare samt förlagens direktförsäljning.

Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men vi menar att den ändå ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

Förlagsstatistiken finns att ladda ned här.

För mer information, statistik och fakta om bokbranschen, se forlaggare.se/faktabank

Svenska Förläggareföreningens statistikkommitté:
Håkan Köhler (ordförande), Madeleine Lawass, Annika Welinder, Lena Öhman, Kristina Ahlinder och Roy Rue.

 


FAKTARUTA 2017

Omsättning totalt
Bokförsäljning                        + 3 %
 
Utgivning totalt
Antal nya titlar                      + 23 %
 
Sålda exemplar, endast nya titlar
Totalt                                     + 12 %
Per titel                                     - 9 %
 
Digitala böcker, endast nya titlar
E-böckerna motsvarar 30 % av antal utgivna titlar och 2 % av försäljningen (kr)
Ljudböckerna motsvarar 21 % av antal utgivna titlar och 11 % av försäljningen (kr)
 
Digitala böcker totalt (e-böcker och ljudböcker, nyheter och backlist)
Digitala böcker motsvarar 18 % (324 miljoner kr) av den totala försäljningen

 


För mer information, kontakta:

Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen,
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se 

Roy Rue, statistikansvarig Svenska Förläggareföreningen,
070-193 79 42, roy.rue@forlaggare.se

Håkan Köhler, statistikkommitténs ordförande,
070-624 12 34, hakan.kohler@bonnierforlagen.se 

Alphabounce Instinct