Bokförlaget Fischer & Co

Bokförlaget Fischer & Co

Fischer & Co ingår sedan år 2007 i förlagsgruppen Lind & Co. Fischer & Co:s utgivning domineras av facklitteratur, främst historia och militärhistoria.

Bokförlaget Fischer & Co
Hantverkargatan 8, 112 21 Stockholm
Box 1052, 101 39 Stockholm
Telefon 08-643 38 46 
Fax 08-643 38 98
bokforlaget@fischer-co.se
www.fischer-co.se