Bokförsäljningen ökade under årets första fyra månader

Bokförsäljningen ökade under årets första fyra månader

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig. Ökningen är störst i dagligvaruhandeln, motsvarande 13,9 procent.  

Den största försäljningskanalen internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning med 2,4 procent under årets första tertial, medan försäljningskanalen fysisk bokhandel minskade med 3,3 procent. Sett till en längre jämförelseperiod på rullande tolv månader ökade dock den fysiska bokhandeln sin försäljning med 5,3 procent. Internetbokhandel/bokklubbar ökade med 6,2 procent. En jämförelse av dagligvaruhandelns utveckling under rullande tolv månader kan inte göras ännu eftersom historiska data inte finns tillgängliga.

 
Försäljning av barn- och ungdomsböcker, som ökat konstant sedan 2013, fortsätter att öka. Kategorin ökade med 6,2 procent under årets första tertial. Allmän skönlitteratur ökade med 9,3 procent och allmän facklitteratur med 5,0 procent. Deckare och spänningsromaner minskade med 6,9 procent och böcker om mat och dryck minskade med 4,8 procent. Under bokrean ökade den totala försäljningen med 1,2 procent jämfört med föregående års bokrea. 
 
 – Att barn- och ungdomsböcker fortsätter att öka från redan höga nivåer är mycket glädjande av flera skäl, inte minst eftersom det på sikt kan bidra till en växande marknad även för andra sorters böcker. Glädjande är också att försäljningen av skönlitteratur riktad till vuxna faktiskt ökar ännu mer. Samhället behöver läsande människor i alla åldrar och ett sätt för föräldrar att uppmuntra sina barns läsande är förstås att själva läsa många böcker, säger rapportförfattaren Erik Wikberg som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
Räknat i antal sålda exemplar minskade den totala försäljningen med 0,9 procent under årets första tertial och under bokrean med 1,7 procent. Att försäljningen i kronor ökade samtidigt som försäljningen i antal exemplar minskade kan bero på priser stigit, att konsumenter köpt dyrare typer av böcker eller en kombination av dessa faktorer.

LADDA NED HELA RAPPORTEN HÄR (PDF)
 
Om Bokförsäljningsstatistiken
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka två tredjedelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Sedan den senaste rapporten publicerades i februari i år har Axfood, Bergendahls och Ica tillkommit som uppgiftslämnare. Tillsammans med Coop bildar de försäljningskanalen dagligvaruhandel som nu för första gången särredovisas i denna rapport. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.
 
För mer information om statistiken, vänligen kontakta:
Erik Wikberg, rapportförfattare, 070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, 070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Баскетбольные кроссовки