Bokförsäljningen ökar under årets fyra första månader

Bokförsäljningen ökar under årets fyra första månader

Idag presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen färsk statistik över bokförsäljningen från återförsäljare i hela Sverige avseende årets fyra första månader. Jämfört med samma period 2014 steg den totala bokförsäljningen med 3,7 procent, den fysiska bokhandelns försäljning med 6,3 procent och försäljningen av barn- och ungdomsböcker med 12,0 procent.

Internetbokhandelns försäljning steg med 4,9 procent. Barnböcker för åldersgruppen 3-6 år steg med 22,3 procent och för åldersgruppen 9-12 år med 19,2 procent. Allmän facklitteratur och böcker om mat och dryck är andra litteraturkategorier som har visat starka försäljningsökningar, motsvarande 11,0 procent respektive 8,8 procent.

Under en tolv månaders rullande mätperiod (vecka 18 2013 till vecka 18 2014 jämfört med samma period 2014-2015) ökade den totala försäljningen svagt med 0,5 procent. Den fysiska bokhandeln visade återigen den bästa utvecklingen jämfört med andra kanaler; under denna mätperiod ökade försäljningen med 4,0 procent. Internetbokhandeln ökade med 2,3 procent. Försäljningsökningen av barn- och ungdomsböcker uppgick till 12,8 procent och allmän facklitteratur steg med 6,9 procent.

Ytterligare en glädjande nyhet är att 2015 års bokrea visade en stark försäljning jämfört med föregående år. Den totala försäljningen under bokrean 2015 var 4,6 procent högre än under 2014. Även under bokrean var den fysiska bokhandeln och barn- och ungdomslitteraturen vinnare. Den fysiska bokhandeln ökade sin försäljning under bokrean med 7,9 procent och barn- och ungdomsböckerna steg med 13,8 procent. Under bokrean steg försäljningen av barnböcker för åldersgruppen 3-6 år med hela 49,6 procent.

– Det är verkligen mycket glädjande med ett tertial med en rejäl tillväxt – och att bokhandeln fortsätter att gå framåt så starkt! En lyckad bokrea är förstås en del av förklaringen, men förhoppningsvis har vi nu sett ett trendbrott på bokmarknaden totalt sett, säger Maria Hamrefors, VD på Akademibokhandeln.

Bokförsäljningsstatistiken är resultatet av ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken baseras på den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som någonsin gjorts i Sverige och omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur. Idag publiceras en tertialrapport som redovisar statistik avseende första tertialet 2014 jämfört med första tertialet 2015 samt en tolv månaders rullande mätperiod. Jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.

Ladda ned rapporten i sin helhet här.

Den 29 januari 2015 publicerades en längre rapport med titeln Boken 2015 – marknaden, trender och analyser. Den rapporten inkluderar fler jämförelser av historiska tidsserier och en utförlig beskrivning av rapportens metod. Vi hänvisar därför till Boken 2015 vid frågor om hur data tagits fram och analyserats. Rapporten och vidare information finns på forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik och booksellers.se.

För mer information om rapporten, kontakta:

 
Kontakt branschorganisationerna

Nike Air Max Lebron