Bokförsäljningsstatistiken för medlemmar

Bokförsäljningsstatistiken för medlemmar

Som medlem i Förläggareföreningen får du och ditt förlag löpande ta del av detaljerad statistik över bokförsäljning till konsument från återförsäljare i hela landet. Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. 

Fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och dagligvaruhandel rapporterar dagligen in sin försäljning, som omfattar en betydande andel av all försäljning av allmänlitteratur till konsument. Med hjälp av försäljningsstatistiken kan bokhandlare och förlag löpande följa sin försäljning och jämföra den med branschens. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen publicerar också rapporter som sammanställer och analyserar statistiken. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Läs mer och ladda ned rapporterna här.

Så här kan statistiken användas av våra medlemsförlag

För att följa din egen och branschens försäljning loggar du in på Bokinfos webbplats. Där kan du:

  • Jämföra ditt förlags försäljning med branschens.
  • Jämföra försäljningen i olika försäljningskanaler.
  • Se vilka format som säljer bäst. 
  • Hålla koll på vilka genrer som är populärast

Statistiken presenteras via Bokinfo i en översikt och i rapporter. Du kan välja om du vill se försäljningen i kronor, i volym, för en särskild försäljningskanal eller för en särskild del av landet.

I översikten får du en snabb överblick över försäljningen som helhet. I tydliga tårtdiagram visas din totala försäljning under en specifik period i jämförelse med branschens. Du får även siffror på hur det har gått samma period föregående år.

I rapporterna kan du följa försäljningen, både din egen och hela branschens, dag för dag. Du kan även se utvecklingen för olika delar av landet. 

Samarbete med Bokdata för försäljningsstatistik på titelnivå

Företaget Bokdata har utvecklat en statistiktjänst som underlättar hantering och bearbetning av Bokförsäljningsstatistiken på titelnivå.

Genom ett samarbetsavtal med Bokdata kan vi erbjuda alla våra medlemsförlag ett baspaket, Statistik Bas, till ett rabatterat pris. Baspaketet innehåller ett antal verktyg och funktioner för bearbetning av statistiken på ISBN-nivå, nämligen:

  • Översiktsvy avseende försäljning till slutkund
  • Försäljningsstatistik grupperat per titel/ISBN, butik och kedja
  • Färdiga försäljningsrapporter avseende månad, kvartal och år
  • Framtagande av försäljningsrapporter över annat önskat intervall
  • Automatisk import av rättningar från återförsäljare när de görs
  • Automatisk import av bokinformation (metadata).

Bokdata erbjuder medlemmar i Förläggareföreningen en rabatt om 30 % på gällande listpris. Bokdata kan också erbjuda förlagen en rad andra tjänster, t ex. royaltyhantering. Läs mer här.

-------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om Bokförsäljningsstatistiken, kontakta gärna Kristina Ahlinder, kristina.ahlinder@forlaggare.se.