Bonnier Carlsen

Bonnier Carlsen

En bok för varje barn! Bonnier Carlsen ger ut böcker för barn och ungdomar i alla åldrar, med olika intressen, behov och förmågor. Med våra böcker önskar vi ge barnen en större värld.

Bonnier Carlsen Bokförlag AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 56
Telefon 08-696 89 30
info@bonniercarlsen.se 
www.bonniercarlsen.se