Carlsson Bokförlag

Carlsson Bokförlag

Carlsson Bokförlag ger ut fackböcker, oftare mot än med strömmen, ibland svåra men alltid angelägna. Försöker undvika flockbeteende, vill att även röster som inte ingår i kören skall höras.

Carlsson Bokförlag AB
Stora Nygatan 31
111 27 STOCKHOLM
Telefon 08-545 254 80
Fax 08-796 84 57
info@carlssonbokforlag.se
www.carlssonbokforlag.se