Dags för samma moms på böcker oavsett format – EU har tagit beslut i momsfrågan

Dags för samma moms på böcker oavsett format – EU har tagit beslut i momsfrågan

Idag den 2 oktober 2018 har EU:s finansministrar äntligen fattat beslut att ändra den gemensamma momslagstiftningen så att även digitala, strömmande och nedladdningsbara, böcker (elektroniska publikationer) omfattas av möjligheten till reducerad moms i medlemsländerna. 

I Sverige innebär detta att det digitala bokformatet nu kan få en lägre moms, 6 %, och därmed skattemässigt likställas med alla andra bokformat.
 
I en artikel på DN Debatt den 25 januari 2017, lovade både finansministern och kulturministern att så snart EU:s lagstiftning ändrats kommer regeringen att lägga fram ett förslag om att sänka momsen från 25 till 6 %. Vi utgår ifrån att detta löfte om reducerad moms på strömmande och nedladdningsbara böcker ligger fast.

Beslutet är mycket efterlängtat och en självklarhet. Böcker i alla format måste behandlas lika, det ska inte innebära någon skillnad om du läser en bok på papper, på platta eller lyssnar i hörlurar. För den digitala bokmarknaden kommer en reducerad moms att innebära viktiga utvecklingsmöjligheter. Låg moms kommer att leda till bättre och nödvändiga förutsättningar överlag, ett större utbud, lägre priser och ökad försäljning. Det är ett beslut som därmed kommer att förbättra och underlätta tillgängligheten till böcker generellt sett men dessutom öka möjligheten för människor med olika typer av funktionsnedsättning att ta del av litteraturen i form av såväl e-böcker som strömmande och nedladdningsbara ljudböcker.
 
Sverige äger nu frågan och riksdagen bör snarast besluta att alla böcker oavsett format ska ha 6 % moms. För bokbranschen, som väntat på detta under så många år, är förhoppningen att den sänkta momsen ska införas så snart som möjligt.

Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen. Foto: Charlie Bennet. 
Ladda ned ett högupplöst foto här

– Efter ett långvarigt och enträget arbete kan vi nu äntligen se fram emot att låg moms på digitala böcker införs i Sverige. Vår förhoppning är naturligtvis att den nya lagstiftningen ska vara på plats så snart som möjligt, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen. 
 
Kontakt
Kristina Ahlinder, direktör för Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Air Vapormax Plus TN