Debattartiklar

Debattartiklar

Här hittar du ett urval av våra senaste debattartiklar.

Publicerad 5 maj 2012

Den modernaste boken måste få samma möjligheter som alla andra bokformat. I dag har nedladdade e-böcker 25 procents moms medan fysiska böcker bara beläggs med 6 procents moms. Det är en omodern

Läs mer

Var: Dagens Industri

När: 5 maj 2012

Av: INGA LUNDÉN, ordförande Svensk biblioteksförening, EVA BONNIER ordförande Svenska Förläggareföreningen, ÅSA STEHOLT VERNERSON, ordförande Svenska Läromedel, MATS SÖDERLUND, ordförande Sveriges författarförbund, JÖRAN ENQVIST ordförande Sveriges läromedelsförfattares förbund

Publicerad 1 december 2011

Snart fyra år har gått sedan alliansregeringens ipred-löfte här på SvD Brännpunkt.

Läs mer

Var: Svenska Dagbladet Brännpunkt och svd.se

När: 1 december 2011

Av: KRISTINA AHLINDER, Svenska Förläggareföreningen, JAN BERNHARDSSON, Sveriges Biografägare, ERIC BROBERG, Sveriges Filmdistributörer, MATS CANEMAN, Sveriges Videodistributörers Förening, MONICA EKMARK, Svenska Musikförläggareföreningen, PER STRÖMBÄCK, dataspelsbranschen, GERRE VERSTEEGH, Scandinavian On Line Video, LUDVIG WERNER, IFPI Svenska Gruppen

Publicerad 22 september 2011

Annie Lööfs uttalanden om att legalisera all nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material för privat bruk visar på en oroväckande inställning till en av det moderna samhällets mest

Läs mer

Var: Dagens Industri och di.se

När: 22 september 2011

Av: BJÖRN ROSENGREN, ordförande Film & TV-Producenterna, ELISABET WIDLUND, vd Musiksverige, JOHAN MANNERHILL, ordförande Dataspelsbranschen, RICKARD VINDE, vd Svenska Läromedel, MATS SÖDERLUND, ordförande Svenska Författarförbundet, ANNA CARLSON, ordförande Teaterförbundet, JAN BERNHARDSSON, ordförande Svenska Biografägare­förbundet, KRISTINA AHLINDER,vd Svenska Förläggareföreningen, ERIC BROBERG, ordförande Svenska Filmuthyrare­föreningen, ROLF BÖRJELIND, ordförande Sveriges Dramatikerförbund

Publicerad 8 juli 2011

Anders Mildner skriver att bokhandeln inte kommer behövas när bokförlag säljer digitala böcker direkt till konsumenterna. När författarna själva säljer direkt till läsarna kommer inte ens

Läs mer

Var: Smålandsposten och smp.se

När: 8 juli 2011

Av: KRISTINA AHLINDER, vd Svenska Förläggare, RICKARD VINDE, vd Svenska Läromedel

Publicerad 27 juni 2011

Fredrik Sand är på rätt spår när han i sin replik skriver att upphovsrätten är en

Läs mer

Var: Svenska Dagbladet och svd.se

När: 27 juni 2011

Av: KRISTINA AHLINDER, vd Svenska Förläggareföreningen, PER STRÖMBÄCK, redaktör Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

Publicerad 31 maj 2011

Det är utmärktatt IT-minister Anna-Karin Hatt står upp för en fungerande upphovsrätt på internet (Brännpunkt 28/5). Nu är frågan hur hon ska omsätta denna ståndpunkt i praktiken.

Var: Svenska Dagbladet och svd.se

När: 31 maj 2011

Av: KRISTINA AHLINDER, vd Svenska Förläggareföreningen, PER STRÖMBÄCK, redaktör Netopia – forum för digitala samhällsfrågor

Publicerad 27 maj 2011

Sveriges digitala ekonomi växer snabbt. Intresset för de värden som kan skapas över internet ökar i takt med att de digitala tjänsternas tillväxt- och sysselsättningspotential blir allt mer

Läs mer

Var: Svenska Dagbladet och svd.se

När: 27 maj 2011

Av: KRISTINA AHLINDER, vd Svenska Förläggareföreningen, PER STRÖMBÄCK, redaktör Netopia

Publicerad 18 maj 2011

I dag, den 18 maj, kan Sveriges riksdag ta ett första steg för att ändra på en märklig diskriminering av digitala böcker genom att fatta rätt beslut när det gäller EU-kommissionens grönbok om

Läs mer

Var: Svenska Dagbladet och svd.se

När: 18 maj 2011

Av: EVA BONNIER, ordförande Svenska Förläggareföreningen, MATS SÖDERLUND, ordförande Sveriges Författarförbund

Sidor