Den totala bokmarknaden

Den totala bokmarknaden

I detta avsnitt redovisas två mått på den totala bokmarknaden: Den totala bokförsäljningen till slutkonsument och den totala bokutgivningen. Statistiken för den totala bokförsäljningen baseras på uppgifter från SCB Företagsregister och statistiken på total utgivning utgår från vad Kungliga Biblioteket (KB) registrerar i sin nationalbibliografi.

Förläggareföreningens medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format. De representerar både de största förlagen och de mindre, skönlitterära förlag såväl som fackboksförlag och barn- och ungdomsboksutgivare. Idag utgör medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen runt 70 procent av omsättningen i branschen.

Det är lätt att köpa böcker i Sverige. Vi har över 300 bokhandlare. Det finns också ett utbud av böcker i ett stort antal varuhus och stormarknader, dagligvarubutiker, presentbutiker, kontorsvaruhandlare, bensinstationer och museishoppar.

Nätbokhandeln är väl utvecklad i Sverige och svarar för en större andel av bokförsäljningen än i de flesta andra europeiska länder. Många förlag, framför allt de mindre, säljer också böcker direkt från sina webbplatser och för läsare med specialintressen finns nischade nätbokhandlare.

Antalet bokklubbar har minskat men klubbarna står fortfarande för en inte försumbar del av bokförsäljningen. Samtidigt har försäljningen av digitala ljudböcker i abonnemangsform ökat markant. Digitala abonnemangstjänster ökade sin försäljning under 2017 motsvarande 50,1 procent.

Läs mer under Den totala bokförsäljningen i Sverige och Den totala bokutgivningen i Sverige.

 

Denna sida uppdaterades i augusti 2018 och kommer att uppdateras nästa gång i juni 2019.