Ekström & Garay

Ekström & Garay

Ekström & Garay är ett allmänutgivande förlag som värnar om mångfald inom litteraturen och vill ge människor möjlighet att med hjälp av det skrivna ordet uttrycka sina kreativa förmågor.

EKSTRÖM & GARAY
Sankt Petri Kyrkogata 15
222 21 LUND
Telefon 070-2584487
info@ekstromgaray.se
ekstromgaray.se