Elisabeth Grate Bokförlag

Elisabeth Grate Bokförlag

Förlagets ambition är att få en läshungrig svensktalande publik att upptäcka spännande, i Sverige ofta förbisedda, franskspråkiga författarskap. Det handlar lika mycket om dagens författare som gårdagens, och vi har i första hand valt ur den rika franskspråkiga litteraturen och i enstaka fall även ur den anglosaxiska och italienska. Genom samarbete med de bästa översättare, formgivare, fotografer, redaktörer och boktryckare vill vi erbjuda tidlösa böcker som berör.

 
Elisabeth Grate Bokförlag
Klippgatan 16
116 35 Stockholm
Tel./fax 08-642 08 31