En ny upphovsrättslag

En ny upphovsrättslag

(SOU 2011:32). Ju 2011/3249/L3. Svenska Förläggareföreningen har genom remiss daterad den 30 maj 2011 beretts tillfälle att yttra sig över Upphovsrättsutredningens slutbetänkande. Förläggareföreningen är positiv till det omfattande arbete som lagts ner på den språkliga och redaktionella översynen av upphovsrättslagen och har inget att erinra mot slutbetänkandet.

Nedladdningsbara filer: 

Förläggareföreningen vill avslutningsvis påminna om de synpunkter som föreningen lämnade tillsammans med Föreningen svenska Läromedel på upphovsrättsutredningens delbetänkande, Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24), den 30 augusti 2010.

Stockholm som ovan

Caroline Fellbom Franke

Jurist

Yttrande till Justitiedepartementetm, Enheten för immaterialrätt och transporträtt, 27 oktober 2011

Nike