EU-kommissionens samråd om upphovsrättslagstiftningen

EU-kommissionens samråd om upphovsrättslagstiftningen

Den 5 mars 2014 lämnade Förläggareföreningen in svar på EU-kommissionens omfattande frågeformulär om upphovsrätt. Samrådet, som lanserades den 5 december 2013, riktar sig till allmänheten och är en del av EU-kommissionens arbete med en översyn av upphovrättslagstiftningen. Syftet är att ta ställning till om lagstiftningen ska revideras eller inte.

Förläggareföreningen försvarar upphovsrätten och anser att det är viktigt med ett starkt upphovsrättsligt skydd. Vi anser inte att det med tanke på den digitala utvecklingen behövs fler undantag och inskränkningar i upphovsrättslagstiftningen. Eventuella problem anser vi i många fall löses bäst genom avtal mellan parterna. Däremot behövs det bättre möjligheter att skydda rättigheterna, exempelvis genom att operatörer tar ett större ansvar för upphovsrättsintrång.

EU-kommissionens översyn av upphovsrätten kommer troligtvis att leda till att det i juni i år publiceras en så kallad vitbok (white paper), vilket är ett dokument med förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. 

Vårt fullständiga svar till EU-kommissionen kan läsas här.

Mer information om EU-kommissionens samråd finns här.

Zoom Lebron XII 12