Eva Gedin ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen

Eva Gedin ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen

Eva Gedin tillträder idag som ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen efter Eva Bonnier som varit ordförande sedan 2010. Beslutet fattades på Svenska Förläggareföreningens ordinarie föreningsstämma idag den 12 maj. 


Eva Gedin. Foto: Leif Hansen. Ladda ned ett högupplöst foto här. Fotograf ska anges. 

– Jag är stolt och glad över förtroendet, säger Eva Gedin. Jag hoppas jag ska bli en värdig efterträdare till Eva Bonnier som gjort ett utmärkt jobb som ordförande de senaste sex åren.

Eva Gedin är förlagschef på Norstedts där hon arbetat sedan 1995. Hon har varit verksam i förlagsbranschen sedan mitten av 80-talet i flera roller på olika bokklubbar tidskrifter och förlag.  

– Det ska bli både roligt och spännande att få engagera mig ytterligare i de förlags- och bokbranschfrågor jag länge intresserat mig för och engagerat mig i. Eftersom vi befinner oss på en marknad som är i stark förändring och förnyelse är det angeläget att förlagen samverkar, diskuterar och bevakar frågor som t ex hur digitaliseringen påverkar våra verksamheter och branschen i stort.

Om Svenska Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen bildades den 4 december 1843 och har idag 56 medlemmar, affärsdrivande bokförlag med utgivning i både tryckt och digital form. Svenska Förläggareföreningen driver ett aktivt arbete som rör övergripande branschfrågor och tar fram unik förlags- och bokförsäljningsstatistik, rapporter i olika ämnen och verkar i frågor som berör förlagen och det fria ordets, läsandets och bokens ställning.

Kontakt

Eva Gedin, Förlagschef Norstedts, 070-370 26 16, eva.gedin@norstedts.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Nowości