Exportstatistik

Exportstatistik

Från och med 2018 publicerar Svenska Förläggareföreningen i samarbete med de litterära agenturerna statistik över den svenska litteraturexporten. 

Under 2018 inbringade litteraturexporten, dvs. kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet, nära 340 miljoner kronor. Flest kontrakt skrevs under året inom genren skönlitteratur, följt av barn- och ungdomsböcker. Antalet fackbokskontrakt låg på en lägre nivå.

Litteraturexporten, alltså antal skrivna kontrakt och värdet av dem, har stor ekonomisk betydelse för de svenska författarna och förlagen och bidrar till att forma och främja Sverigebilden i utlandet.

Svensk litteraturexport 2018 Antal kontrakt, st Intäkter, SEK
Skönlitteratur 1 199 273 722 868
Fackböcker 264 22 038 740
Barn- och ungdomsböcker 1 006 40 698 623
TOTALT 2 469 336 460 231

Tanken är att exportstatistiken på sikt ska utvecklas och utgöra ett viktigt verktyg i många olika sammanhang, inte minst för agenturerna, branschen, men också genom att sätta fokus på den svenska litteraturexporten och ge kunskap om, och i så fall var, behov av förstärkta eller nya stöd till branschen finns.