Exportstatistik

Exportstatistik

Från och med 2018 publicerar Svenska Förläggareföreningen i samarbete med de litterära agenturerna statistik över den svenska litteraturexporten. 

Under 2018 inbringade litteraturexporten, dvs. kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet, nära 340 miljoner kronor. Flest kontrakt skrevs under året inom genren skönlitteratur, följt av barn- och ungdomsböcker. Antalet fackbokskontrakt låg på en lägre nivå.

Litteraturexporten, alltså antal skrivna kontrakt och värdet av dem, har stor ekonomisk betydelse för de svenska författarna och förlagen och bidrar till att forma och främja Sverigebilden i utlandet.

Svensk litteraturexport 2018 Antal kontrakt, st Intäkter, SEK
Skönlitteratur 1 199 273 722 868
Fackböcker 264 22 038 740
Barn- och ungdomsböcker 1 006 40 698 623
TOTALT 2 469 336 460 231

Tanken är att exportstatistiken på sikt ska utvecklas och utgöra ett viktigt verktyg i många olika sammanhang, inte minst för agenturerna, branschen, men också genom att sätta fokus på den svenska litteraturexporten och ge kunskap om, och i så fall var, behov av förstärkta eller nya stöd till branschen finns.

Svensk litteraturs spridning i världen – rapport från Svenska Förläggareföreningen

I rapporten Svensk litteraturs spridning i världen, författad av Andreas Hedberg, doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, görs ett försök att besvara frågor såsom: Vad beror de litterära exportframgångarna på? Hur går det till när litterära verk översätts? Vilka typer av litteratur går bäst? Och vad bör göras för att framgångarna ska fortsätta i framtiden?. Hedberg beskriver också den svenska litteraturexportens historia från 1800-talet till idag samt den ”litteraturens infrastruktur” som utgörs av för litteraturexporten centrala aktörer: förlagen, agenterna, Kulturrådet, Svenska institutet med flera.

Ladda ned rapporten här.

För mer information om rapporten, vänligen kontakta:

Andreas Hedberg, rapportförfattare, 070-679 02 25, andreas.hedberg@littvet.uu.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Nike Air Max