Förlagsavtal

Förlagsavtal

Upphovsmannen överlåter rätten att mångfaldiga och utge ett litterärt eller konstnärligt verk genom ett förlagsavtal.

Ett förlagsavtal sluts mellan en författare och ett förlag och innebär att förlaget har ensamrätt att ge ut en bok så länge som förlagsavtalet gäller. När förlagsavtalet går ut, går utgivningsrätten tillbaka till författaren. I ett förlagsavtal avtalas om den ekonomiska rätten till ett verk.