Förlagsjuridik

Förlagsjuridik

Här finns information om grundläggande juridik på förlagsrättens område. Som medlem i Svenska Förläggareföreningen får du dessutom tillgång till vår avtalssamling och den juridiska frågespalten där du hittar svar på vanliga frågor inom förlagsjuridiken. Förläggareföreningen erbjuder fri juridisk rådgivning till alla medlemsförlag genom föreningens jurist.

Det upphovsrättsliga skyddet som ges i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk avser att skydda det individuella, konstnärliga skapandet.

Rätten till yttrandefrihet har som syfte att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Tryckfrihet innebär att var och en har rätt att ge ut tryckta skrifter utan förhandsgranskning av till exempel myndigheter.

Förlagsavtal sluts mellan en författare och ett förlag och innebär att författaren ger förlaget ensamrätt att ge ut en bok så länge som förlagsavtalet gäller.

Genom åren har det i förlagsbranschen funnits olika avtal mellan branschorganisationer som rör branschen.

Under en lång tid fanns det ramavtal om förlagsavtal mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen. Från 1947 fanns ett normalformulär för förlagsavtal som slöts av de nordiska författar- och bokförläggareföreningarna. Det gällde bland annat för romaner, noveller och lyrik. 1980 kom ett nytt ramavtal för förlagsavtal, slutet mellan Svenska Bokförläggareföreningen och Sveriges Författarförbund. Ramavtalet gällde skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur och viss facklitteratur. Det ändrades efterhand för att helt sluta gälla 1996, då det sades upp.  Därefter har förlag och författare utvecklat egna förlagsavtal som idag ser olika ut för olika förlag.  Till viss del liknar de förlagsavtal som gäller idag de ramavtal som tidigare gällt.

Mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund har det även funnits ramavtal om översättningar. Avtalet sades upp 2017 och har upphört att gälla. Detta och andra fortfarande gällande avtal finns i vår avtalssamling.

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer (före detta Reklamförbundet), Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna tagit fram villkor för grafiska prestationer.