Förlagsstatistik 2019

Förlagsstatistik 2019

Medlemsförlagens försäljning var i stort sett oförändrad under 2019 jämfört med 2018; förlagens totala försäljning minskade med 0,2 % under 2019.

Digital försäljning fortsätter att öka både i volym och i kronor

Den digitala försäljningen fortsätter att öka. Den formatförskjutning från tryckt till digitalt format som vi kunnat notera under många år fortsätter alltså och härrör främst från ljudböcker men också i ökande grad från e-böcker. Värt att notera är att försäljningen av backlisttitlar fortsatt är betydande i det digitala formatet. Totalt motsvarar digitala böcker nu ca 28,8 % (2018: 23,4 %) av den totala försäljningen i ekonomiska termer och tryckta böcker således ca 71,2 % (2018: 76,6 %).

Litteraturkategorier

Försäljningen av skönlitteratur ökade totalt sett och särskilt markant i digitala format. Såväl inbundna skönlitterära böcker som pocket tappar i försäljning. Det bör noteras att det inte delades ut något Nobelpris under 2018 och att två priser delades ut under 2019, vilket har påverkat försäljningen av skönlitterära inbundna böcker. Även för digitala barn- och ungdomsböcker, både ljud- och e-böcker, noteras en ökning. Tryckta barn- och ungdomsböcker minskade dock i ekonomiska termer. Detta trots regeringens särskilda satsning på läsfrämjande insatser genom ett särskilt bidrag om 50 MSEK för inköp av litteratur till förskolor, administrerat av Kulturrådet. På fackbokssidan kan också ett försäljningstapp noteras för tryckta böcker medan de digitala formaten ökar både i antal och i försäljningskronor.   

Digitala kanaler de starkaste

Den enskilt starkaste försäljningskanalen är digitala återförsäljare. Fysisk bokhandel och internetbokhandel tappar försäljning. Rean är fortsatt viktig för bokbranschen. De senaste fyra till fem åren har reans andel av den totala försäljningen legat relativt stabilt på drygt 5%. 2019 var reans andel 4,9 % (2018: 5,7 %) av förlagens försäljning av inbundna böcker.

Om Förlagstatistiken

Sedan 1973/74 tar Svenska Förläggareföreningen fram detaljerad statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur till olika typer av återförsäljare samt förlagens direktförsäljning. Eftersom statistiken är begränsad dels till allmänlitteratur, dels till medlemsförlag inom Förläggareföreningen, ger den inte en fullständig bild, men vi menar att den ändå ger en god uppfattning om utvecklingen som helhet på den svenska bokmarknaden över en längre tidsperiod.

För mer information, kontakta:

Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen Ek. för., 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se 

Bokförlagens försäljning 2019

Total försäljning kronor     - 0,2 %

Publicerade nya titlar

Totalt antal                              + 3,9 %

Sålda exemplar

Nya digitala exemplar               + 5,9 %

Nya tryckta exemplar               - 4,0 %

Totalt nya titlar                        -1,3 %

Totalt alla titlar                        + 8,2 %

Ladda ned rapporten här

Nike x Fragment Women

Ladda ned rapport: 

Förlagsstatistik 2019