Förlängd skyddstid för musik

Förlängd skyddstid för musik

Ju 2012/6967/L3. Svenska Förläggareföreningen välkomnar en längre skyddstid för framställares rätt till ljudupptagningar.

Nedladdningsbara filer: 

Skyddet för ljudböcker

Ljudböcker har inte framställts under så lång tid. Den första ljudboken framställdes 1986. Vi avstår därför från att kommentera regler som hänför sig till upptagningar som är äldre än femtio år.

Harmonisering av skyddstiden för musikaliska verk

Föreningen ser det rimligt och klargörande att harmonisera skyddstiden för musikaliska verk med text, där musiken och texten skapats i syfte att användas tillsammans.

Producentskydd för förlag

Den svenska bokbranschen har, utöver skyddet för framställare av ljudböcker, och skyddet enligt 44a § upphovsrättslagen för editio principes, inget skydd för den stora investering som läggs ned i de tryckta böckerna, såsom t.ex. filmproducenter och skivproducenter har. Då allt sker digitalt och massdigitaliseringsprojekt diskuteras, har behovet av ett producentskydd för böcker blivit större än någonsin. Ett producentskydd skulle ge förlagen ett nytt verktyg mot piratkopieringen. Vi hoppas få tillfälle att återkomma i denna fråga.

Pia Janné Nyberg
Jurist
Svenska Förläggareföreningen

 

Yttrande till Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt, 14 december 2012.

Nike