Forum bokförlag

Forum bokförlag

Forum är ett brett allmänutgivande förlag som ger ut omkring 70 titlar per år, varav drygt hälften skönlitterära. Förlaget grundades 1944 och är en del av Bonnierförlagen.

Bokförlaget Forum AB
Box 3159
103 63 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 66
Telefon 08-696 84 40
Fax 08-696 83 70
info@forum.se
www.forum.se