Freedom to publish

Freedom to publish

Yttrandefriheten är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Förläggareföreningen försvarar yttrande- och tryckfriheten på flera olika sätt.

Genom brev och uppvaktningar uppmärksammar vi fall där utgivare i olika länder förföljs och utsätts för inskränkningar i yttrandefriheten eller andra kränkande rättsliga åtgärder. Vårt internationella engagemang kanaliseras främst genom föreningens medlemskap i International Publishers Association, IPA, och dess Freedom-to-Publish Committee. Vi samarbetar också med Svenska och Internationella PEN kring enskilda författares rättigheter.

Föreningen ingår dessutom, tillsammans med ett antal andra svenska och internationella organisationer, i ett nätverk till stöd för den svenska förläggaren Gui Minhai som varit frihetsberövad sedan 17 oktober 2015.

Fängslade förläggare i världen

Khaled Lotfy, Egypten

Khaled Lofty, grundare av Cairo’s Tanmia Bookshop and Publishing, dömdes till fem års fänglese, för avslöjande av militära hemligheter samt ryktesspridning genom utgivning av en arabisk översättning av boken The Angel: The Egytian Spy who saved Israel av Uri Bar-Joseph. Domen mot Khaled Lofty avkunnades den 4 februari 2019. 

Pham Doan Trang, Vietnam

Pham Doan Trang, grundare av Liberal Publishing House i Vietnam, arresterades den 6 oktober 2020 för att ha spridit propaganda om staten Vietnam. Ett brott som kan straffas med upp till 20 års fängelse. Förlaget Liberal Publishing House startades 2019 och har haft som uttalad vision att ge ut böcker om fri utbildning och informationsfrihet.

Gui Minhai, Sverige

Gui Minhai tillfångatogs den 17 oktober 2015 och har sedan dess, med undantag för några månader 2017, suttit fängslad i Kina. 2012 startade han bokförlaget Mighty Current Media i Hongkong som ger ut böcker om fastlandspolitiska intriger och insiderinformation från det kinesiska kommunistpartiet, böcker som är förbjudna i fastlandskina.