Freedom to publish

Freedom to publish

Vi engagerar oss för yttrande- och tryckfriheten i Sverige och i världen.

Genom brev och uppvaktningar uppmärksammar vi fall där utgivare i olika länder förföljs och utsätts för inskränkningar i yttrandefriheten eller andra kränkande rättsliga åtgärder. Vårt internationella engagemang kanaliseras främst genom föreningens medlemskap i International Publishers Association, IPA, och dess Freedom-to-Publish Committee. Vi samarbetar också med Svenska och Internationella PEN kring enskilda författares rättigheter.

Föreningen ingår tillsammans med ett antal andra svenska och internationella organisationer i ett nätverk till stöd för den svenska förläggaren Gui Minhai som är frihetsberövad sedan oktober 2015.