Fri Tanke Förlag

Fri Tanke Förlag

Fri Tanke är arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att popularisera vetenskap i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Genom bokförlaget, magasinet Sans och publika evenemang lyfter vi fram viktiga natur- och samhällsvetenskapliga frågor – i upplysningens anda.

Fri Tanke Förlag
Box 3020
181 03 LIDINGÖ
Telefon 08-411 14 60
info@fritanke.se
www.fritanke.se