Fri Tanke Förlag

Fri Tanke Förlag

Fri Tanke består av flera verksamhetsgrenar, forum, förlag, tankesmedja och tidskrift - alla samverkande i upplysningens anda.Förlagets verksamhetsidé är att främja litteratur som fördjupar förståelsen och fascinationen för vår omvärld. I fokus för utgivningen står utmanande och banbrytande litteratur i gränslandet mellan filosofi och politik, vetenskap och existentiella frågor.

Fri Tanke Förlag
Box 3020
181 03 LIDINGÖ
Telefon 08-411 14 60
info@fritanke.se
www.fritanke.se