Frukostmöte: Hur öka mångfalden i bokbranschen?

Frukostmöte: Hur öka mångfalden i bokbranschen?

Välkommen till ett frukostmöte där vi lyfter frågan om bokbranschens bristande mångfald. Vår förhoppning är att seminariet blir ett avstamp för fortsatt reflektion, diskussion och lärande och att vi även får med oss några konkreta verktyg för att påbörja arbetet mot en mer inkluderande bransch.   

Vi kommer att få lyssna till Erik Peurell, utredare på Kulturanalys Norden, berätta om antologin Vem får vara med?, publicerad i december 2017, som behandlar inkludering och mångfald inom konst- och kulturinstitutioner i de nordiska länderna. Syftet är att ge en ökad förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns inom det nordiska kulturlivet (ladda ned rapporten här).

Därefter ger oss Henrik Fröjmark, VD Rättviseförmedlingen, sitt perspektiv på varför representation är viktigt och hur skev representation uppstår och reproduceras. Vi får också en inblick i olika metoder och konkreta tips och råd för att komma igång med mångfaldsarbete.

Sist får vi höra Ayse Andersson och Hozan Cheikhi, Arbetsförmedlingen, berätta om hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med att förmedla rätt kompetens och rätt egenskaper till företag ur ett mångfaldsperspektiv. Fokus ligger på Matchning från dag 1, en metod för effektiv matchning ut i arbete som bland annat används för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden snabbare. Vi får även veta mer om sambandet mellan mångfald och tillväxt.

Tid: Torsdag 19 april kl. 9.00 till ca 10.00. Kaffe och fralla serveras från kl. 8.30. 

Plats: Svenska Förläggareföreningens kansli, Drottninggatan 97, 5 tr. Portkod 1007 OK.

Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 17 april. OBS! Begränsat antal platser.

Arrangör: Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen. Seminariet arrangeras för föreningarnas medlemmar.

Tips på artikel i The Guardian, "Diversity in publishing – still hideously middle-class and white?": se https://www.theguardian.com/books/2017/dec/09/diversity-publishing-new-faces

Varmt välkommen!

Kristina Ahlinder, Svenska Förläggareföreningen, och Mats Ahlström, Svenska Bokhandlareföreningen

Datum: 
19 apr, 09:00 - 10:00