Frukostmöte #Metoo - Hur hanterar vi sexuella trakasserier i bokbranschen?

Frukostmöte #Metoo - Hur hanterar vi sexuella trakasserier i bokbranschen?

Välkommen till frukostmöte onsdagen den 24 januari 2018 för information och samtal kring arbetsgivaransvar, praktiska råd och erfarenheter när det gäller sexuella och andra typer av trakasserier på förlagen och i relation till utomstående.

Tid: Onsdag 24 januari kl. 8.30 till ca 9.30. Kaffe och fralla serveras från kl. 8.00.

Plats: Svenska Förläggareföreningens kansli, Drottninggatan 97, 5 tr. Portkod 1007 OK. 

Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 21 januari 2018. OBS! Begränsat antal platser. Seminariet arrangeras för föreningarnas medlemmar. 
 
Medverkande:

Anneli Häyrén, forskare vid Uppsala universitet, centrum för genusvetenskap, inriktar sig på jämställdhet och lika villkor inom arbetslivet, och kommer att bidra med viktiga övergripande perspektiv från forskningen kring sexuella trakasserier.

Thomas Thorhuus, administrativ chef på Bonnierförlagen, berättar hur man på Bonnierförlagen arbetar med frågor som rör trakasserier och hur, i det här avseendet, problematiska relationer med t ex. med författare och journalister kan hanteras. Gunnar Ardelius, ordförande för Sveriges Författarförbund, berättar hur förbundet arbetar med dessa frågor, vilka råd och tips man ger till förbundets medlemmar för stöd och skydd. Maria Hamrefors, Akademibokhandelns VD, berättar om företagets värdegrund och policy i sammanhanget.

Arrangör: Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen. Seminariet arrangeras för föreningarnas medlemmar. 

Frågor besvaras av Kristina Ahlinder, 070-769 84 45 eller Karin Sandberg, 070-193 79 45, karin.sandberg@forlaggare.se.
 
Varmt välkomna!
 
Kristina Ahlinder, Svenska Förläggareföreningen, och Mats Ahlström, Svenska Bokhandlareföreningen 

Tips på länkar till bra information om arbetsgivarens ansvar och verktyg för kartläggningsarbete:
 
Diskrimineringsombudsmannen
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/arbetsgivarens-atgarder-vid-trakasserier/
 
Tidningen Chef:
https://chef.se/metoo-chefens-ansvar/
 
Webbverktyg för kartläggningsarbete Make Equal:
https://makeequal.se/foretag/

 

Datum: 
24 jan, 08:30 - 09:30