Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning

Gothia Förlag och Fortbildning AB har bildat Gothia Fortbildning som erbjuder kompetensutveckling för professionella inom förskola, skola, medicin och hälsa, socialt arbete, social omsorg och äldreomsorg.

Gothia Fortbildning AB
Box 22543
104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: 
Kungsholmstorg 5
Fakturaardess:
Box 405
830 23 Hackås
Telefon: 08-462 46 67
Fax: 08-462 03 22
info@gothiafortbildning.se
www.gothiafortbildning.se