Historik

Historik

Branschorganisationen Svenska Förläggareföreningen (SvF) instiftades den 4 december 1843.

Föreningen hette från början Svenska Förlags-föreningen men bytte efter tio år namn till Svenska Bokförläggareföreningen. 1996 ändrades namnet till Svenska Förläggareföreningen.

Svenska Förläggareföreningens medlemmars verksamhet utgörs i huvudsak av utgivning av allmänlitteratur, det vill säga alla typer av böcker utom läromedel – tryckta böcker såväl som ljudböcker och e-böcker. Föreningen finansieras genom avgifter vilka står i relation till medlemmarnas omsättning. Föreningens främsta uppgift är att verka för förlagens gemensamma intressen.

Här följer några viktiga årtal i den svenska bokbranschens historia:

1483

Johann Snell trycker den första boken i Sverige.

1541

Gustav Vasas bibel ges ut.

1591

Stockholm får sin första riktiga boklåda, det vill säga bokhandel.

1800

Det första folkbiblioteket (såvitt man känner till) öppnar i Småland.

1810-1812

Tryckfrihetsförordningen stiftas och censuren tas bort.

1842

Folkskolestadgan.

1843

Svenska Förlags-föreningen grundas.

1853

Svenska Förlags-föreningen byter namn till Svenska Bokförläggareföreningen.

1893

Sveriges Författarförbund bildas.

1893

Svenska Bokhandlareföreningen grundas.

1904

Sverige ansluter sig till Bernkonventionen, vilket innebär att Sverige åtar sig att skydda utländska upphovsmäns verk i Sverige, precis på samma sätt som svenska verk skyddas.

1915

Sveriges Allmänna Biblioteksförening bildas.

1919

Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk stiftas.

1940

Den första svenska bokklubben, Tidens Bokklubb, startas.

1950

Upphovsrättslagen utvidgas och blir mer omfattande. Ett 50-årigt upphovsrättsligt skydd instiftas, som är giltigt till och med 50:e året efter upphovsmannens död.

1954

Sveriges Författarfond bildas och ersättning för biblioteksutlåningen införs.

1960

En ny upphovsrättslag instiftas, SFS 1960:729, som med vissa ändringar är giltig än idag.

1969

Statens kulturråd inrättas.

1970

Bruttoprissystemet upphör och bokpriserna blir fria.

1974

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter startar sin verksamhet.

1975

Det statliga litteraturstödet införs.

1989

Augustpriset instiftas.

1992

Fackbokhandelsavtalet upphör.

1995

Upphovsrätten förlängs till och med det 70:e året efter upphovsmannens död.

1996

Svenska Bokförläggareföreningen byter namn till Svenska Förläggareföreningen.

1996

Fram till år 1996 hade Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ett ramavtal för förlagsavtal mellan förläggare och författare. Ramavtalet sades upp 1996 och sedan dess finns det inte längre något ramavtal på det allmänlitterära området.

2002

Momsen på böcker sänks från 25 % till 6 %.

2009

EU beslutar att även ljudböcker får ha låg moms, något som Sverige infört redan 2002.   

Svenska Förläggareföreningens ordföranden genom åren:

Eva Gedin 2016–
Eva Bonnier 2010–2016
Kjell Bohlund 2007–2010
Jonas Modig 2002–2007
Lars Grahn 1999–2002
Lasse Bergström 1994–1999
 Per I Gedin 1990–1993
 Per-Olov Atle 1986–1990
 Lars Almgren 1984–1986
 Per A Sjögren  1980–1984
 Gerard Bonnier 1972–1980
 Bengt Lassen 1961–1972
 Hans Künzel 1960–1961
 Kaj Bonnier 1955–1960
 Folke Lars Hökenberg 1952–1955
 Åke G Wickman 1948–1952
 Tor Bonnier 1942–1948
 Trygve Liljestrand 1934–1942
 Conrad Carleson 1912–1934
 Karl Otto Bonnier 1904–1912
 Jos. Seeligman 1890–1904
 Sigfrid Flodin 1887–1890
 Albert Bonnier 1877–1887
 Johan Arrhenius 1862–1877
 Carl Norstedt 1855–1862
 Lars Johan Hierta 1852–1855
 Zacharias Haeggstöm 1843–1852

Svenska Förläggareföreningens direktörer genom åren (innan 1950 hade föreningen ingen direktör):

Kristina Ahlinder 1996-
Kenth Muldin 1993-1996
Walo von Greierts 1991-1993
Urban Skeppstedt 1983-1990
Lars Bergman 1982-1983
Jonas Modig 1974-1982
Christian Eberstein 1950-1973

Zacharias Haeggstöm var föreningens första ordförande. Det uppdraget hade han under åren 1843–1852.