Historiska Media

Historiska Media

Lundaförlaget Historiska Media ger ut populärhistorisk fack- och skönlitteratur. I samma hus finns också Karavan förlag (resor).

Historiska Media
Box 1206, 221 05 LUND
Besöksadress: Bantorget 3
Telefon 046-33 34 50
info@historiskamedia.se
historiskamedia.se