Historiska Media

Historiska Media

Lundaförlaget Historiska Media ger ut populärhistorisk fack- och skönlitteratur. I samma hus finns även Karavan förlag (resor och personlig utveckling) samt Nordic Academic Press (aktuell forskning). 

Historiska Media
Box 1206, 221 05 LUND
Besöksadress: Bredgatan 25
Telefon 046-33 34 50
Fax 046-18 96 85
info@historiskamedia.se
www.historiskamedia.se