Hur påverkar den digitala logiken marknaden, konsumtionen och framtiden?

Hur påverkar den digitala logiken marknaden, konsumtionen och framtiden?

Den strömmande ljudboken fortsätter att i snabb takt vinna mark. Idag står digitala böcker för runt en fjärdedel av den totala bokförsäljningen. 

Hur påverkas marknaden och konsumenternas beteende av formatförskjutningen? Hur ska förlagen klara övergången till de digitala formaten, med låga ersättningsnivåer och lägre intäkter per såld bok? Vad kan vi vänta oss i framtiden?

Varmt välkommen till vårt medlemsseminarium den 17 september då vi fortsätter diskussionen kring ljudbokens betydelse och påverkan, ersättningsnivåer och betalningsmodeller.

I en ny rapport framtagen i samarbete med Förläggareföreningen behandlar Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, Alice O’Connor och Hedda Hanner, alumner från Handelshögskolan, olika aspekter av ljudboken – dess historia och framväxt, marknadens utveckling och konsumtionsbeteende. Förutom en presentation av rapporten kommer det att bli utrymme för samtal och diskussion. 

Moderator är Josefine Sundström

Tid: Tisdag den 17 september kl. 15.15 – 16.30. Insläpp från kl. 15.00.

Plats: Sal Torsten, Handelshögskolan i Stockholm, Bertil Ohlins Gata 4, Stockholm (OBS! Ingång på baksidan av byggnaden).

Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 13 september. Ange ”Anmälan ljudboksseminarium” i mejlets ämnesrad. OBSERVERA att antalet platser är begränsat! OBSERVERA också att seminariet arrangeras exklusivt för medlemmar i Svenska Förläggareföreningen. 

Alice O'Connor (foto privat). 

Hedda Haner (foto privat). 

Erik Wikberg (foto Nicklas Gustafsson). 

Josefine Sundström (foto Peter Knutson). 

Datum: 
17 sep, 15:15 - 16:30