Intervju: AnnaKaisa Danielsson, agent

Intervju: AnnaKaisa Danielsson, agent

AnnaKaisa Danielsson började sin förlagsbana utomlands. Efter en förlagskurs i London fick hon anställning på förlagsgrupperna Reed och Random House där hon hanterade förlagskontrakt och kom sedan till agenturen Abner Stein där hon arbetade med rättighetsförsäljning.

Med den erfarenheten i bagaget kunde hon söka och få jobb på förlag i Sverige.

– Att börja i England tror jag var bra. Där finns det fler assistentjobb som är relativt lätta att få, så för mig var det här faktiskt det enklaste sättet att skaffa ett förlagsarbete i Sverige.

AnnaKaisa Danielsson arbetar nu på Alfabeta med att sälja översättningsrättigheter för förlagets vuxen- och barnböcker. Hennes arbete handlar om att ta fram presentationsmaterial om författare och böcker, träffa utländska förlag, inte minst i samband med de stora bokmässorna, och där berätta om förlagets utgivning. Att förhandla om villkor och skriva avtal när väl en affär är i hamn.

Är det skillnad på barn- och ungdomsböcker och vuxenböcker från ditt perspektiv?

Ja, det finns skillnader. En har att göra med att utlandsförsäljningen av illustrerade barnböcker ofta bygger på internationella samtryck som måste tas med när man förhandlar avtalet. Sen finns det säkert också ett slags kulturskillnad – barnboksvärlden är lite mer familjär, inte lika hårt kommersiell som vuxenboksvärlden.

Hur ska en bra agent vara?

– Väldigt social. Man träffar folk hela tiden, så det gäller att kunna få kontakt och att vara lyhörd. Ha en förmåga att lyfta fram det som är säljande för varje bok. När man sitter i möten måste man också snabbt kunna uppfatta vad motparten tycker om och är ute efter. Sen är det nog bra om man gillar lite detektivarbete, för som agent håller man hela tiden på och letar efter information, till exempel om nya förlag och vilken inriktning de har.

Är det viktigt att läsa alla böcker du säljer?

– Ja. Man gör ett mycket bättre jobb då, och jag tror dessutom att det märks om man inte har läst en bok som man berättar om.

AnnaKaisa Danielsson menar att hon ofta redan vid första läsningen känner om en bok går att sälja utomlands. Men det förekommer förstås överraskningar. De utländska förlagen går dessutom mycket på en boks ”track record” – om den är en storsäljare i Sverige, om den fått priser och om andra utländska förlag redan har köpt rättigheterna. Det är alltså viktigt att få igång försäljningen, att göra den första affären. Men vid en viss punkt rullar det på av sig självt.

Är det viktigt att få ett bra förskott från köparen?

– Ja, det tycker jag. Förskottet bör motsvara vad det utgivande förlaget tänker sig i form av pris och upplaga. Vi representerar ju författarna och vill naturligtvis att de ska få så bra ersättning som möjligt. Men lika viktigt är att hitta ett förlag som passar just den här författaren. Ett förlag som är bra och verkligen vill ta sig an författarskapet. Det är inte säkert att det alltid är den som bjuder högst som är bäst på längre sikt.

En litterär agents tid ramas i hög grad in av de olika mässorna. De viktigaste att vara med på är London och Bologna på våren och Göteborg och Frankfurt på hösten. Frankfurt är störst, men Bologna intar en särställning som den viktigaste mässan för barn- och ungdomsböcker. Den svenska Bok & Bibliotek har successivt fått större betydelse i och med att allt fler utländska förlag kommer till Göteborg.

Vilka framtidsfrågor är viktigast för dig?

– Det nya är väl att e-boksrättigheterna blir allt viktigare och att förlag oftast vill skriva in dem direkt i avtalen. Sen förändras marknaden snabbt och där måste man hänga med i svängarna. Och världen utvidgas. Vi får mer och mer att göra med länder i Asien och Latinamerika och det ställer naturligtvis också speciella krav på oss.

 

Intervjun är gjord av Jan-Erik Pettersson.

 

 

AnnaKaisa Danielsson
AnnaKaisa Danielsson.