Intervju: Katja Tydén, förlagsredaktör

Intervju: Katja Tydén, förlagsredaktör

Katja Tydén arbetar med både skön- och facklitteratur, såväl svenska som utländska böcker, på bokförlaget Lind & Co. Normalt har hon hand om 8–10 böcker per år. Det är hennes ansvar att fungera som projektledare för dessa, att följa dem från den noggranna textgenomgången fram till det ögonblick då de går i tryck.

Hon skriver även säljtexter och texter till omslagen och väljer omslagsformgivare och för en dialog med denne om utformningen.

– Förläggaren brukar läsa första manusvändan och ge övergripande synpunkter innan jag tar vid. Nästan alltid kommer jag in på ett tidigt stadium, vilket förstås är roligt då jag har större chans att påverka sådant som händelseförlopp, struktur och tempus.

Katja Tydén deltar också i utgivningsprocessen och läser manus som är aktuella för utgivning, men hon ser det inte som sitt mål att bli förläggare och ansvara för en egen utgivningslista.

– Det är två helt olika roller, och för mig passar redaktörsrollen bättre, då jag verkligen får fokusera på och jobba med de titlar förlaget bestämt sig för att ge ut.

Samarbetet med författaren står alltid i centrum för en redaktör.

– Som redaktör måste du både kunna uppmuntra och våga säga ifrån när något inte är bra men samtidigt vara lyhörd för författarens önskemål.

För författaren är redaktören ofta en trygghetsfaktor. Författare och redaktörer som arbetat ihop länge känner varandra väl och arbetar samman på ett närmast intuitivt sätt. När det gäller debutanter har redaktören ofta rollen av den som berättar för författaren om vad som ska hända med boken i olika stadier av publiceringsprocessen och utgör kontaktlänken till bokbranschen.

Det hör till sakens natur att förlagsredaktören utåt har en ganska osynlig roll och det kan förstås upplevas som otacksamt.

– Men jag ser det inte så. Ofta får man ju bekräftelse från författaren och man gläds förstås åt fina recensioner för en bok som man jobbat med.

Vad kännetecknar en bra redaktör?

– Att ha språkkänsla och kunskap om litterära stilar och genrer, att ha läst mycket och vara beredd på att lära nytt hela tiden, att vara strukturerad och noggrann, ha ett öga för formgivning och dessutom gärna vara något av en psykolog.

Katja Tydén har alltid älskat böcker och läst mycket. Efter gymnasiet gick hon kulturvetarlinjen med litteraturvetenskaplig inriktning och fick efter studierna praktik på Bokförlaget Alfabeta och blev därifrån värvad till Natur & Kultur där hon arbetade i åtta år. Sedan valde hon att gå vidare som frilansredaktör och kom då att arbeta med Lind & Co, vilket har lett fram till att hon nu fått fast anställning på detta förlag.

Hur ser du på yrkets och branschens framtid?

– Jag tror på boken i någon form! Men det är klart att det finns bekymmer, till exempel att unga människor läser allt mindre, i alla fall fysiska böcker. Men det är också många unga som vill skriva själva, som går på skrivarkurser och utbildningar, och där lär de sig hur viktigt det är att få synpunkter och stöd för att kunna utveckla sitt skrivande. Alltså precis det som vi på förlagen ägnar oss åt att ge.

 
Intervjun är gjord av Jan-Erik Pettersson.

 

Katja Tydén
Katja Tydén. Foto: Anna Rose