Kallelse till extra föreningsstämma i Svenska Förläggareföreningen Ek för

Kallelse till extra föreningsstämma i Svenska Förläggareföreningen Ek för

... med anledning av att vi behöver justera stadgarna.

Tid och plats: tisdagen den 4 december 2018 ca kl. 16.20, Natur & Kultur, Markeliussalen, Karlavägen 31, Stockholm. 

Kallelse och föredragningslista har skickats ut per e-post till våra medlemmar. 

Datum: 
4 dec, 16:20