Kaunitz-Olsson

Kaunitz-Olsson

Grundat 2019 av Martin Kaunitz och Thomas Olsson. På redaktionen jobbar även Nina Hemmingsson och Eric Ericson som frilansande förläggare och redaktörer. Utgivningen uppgår till ett tjugotal titlar per år, en blandning av romaner, konstböcker, tecknade serier, historia och reportage. Förlaget är beläget i Gamla Stan, Stockholm.

Kaunitz-Olsson
Box 38061
100 64 Stockholm
info@kaunitz-olsson.com
kaunitz-olsson.com