Lärarförlaget

Lärarförlaget

Lärarförlaget producerar böcker för kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. Vi ger ut böcker för förskollärare, fritidspedagoger, lärare, skolledare och lärarstudenter i alla skolformer. 

Lärarförlaget 
Box 12026
102 21 Stockholm
Telefon 08-737 65 00