Leopard förlag

Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi vill att vår utgivning ska spegla och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Leopard förlag AB
Besöksadress: 
Björngårdsgatan 15
Fakturaadress: 
Leopard förlag, ETC, Box 4403, 102 68 Stockholm
Telefon 08-20 31 40 
info@leopardforlag.se
www.leopardforlag.se