Leopard förlag

Leopard förlag

Leopard förlag ger ut böcker med inriktning på reportage, debatt, historia och populärvetenskap samt skönlitteratur, företrädesvis från Afrika och Asien. Vi vill att vår utgivning ska spegla och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och världen.

Leopard förlag AB
S:t Paulsgatan 11
118 46 STOCKHOLM
Telefon 08-20 31 40
Fax 08-462 99 44
info@leopardforlag.se
www.leopardforlag.se